Zašto studij sestrinstva treba biti znanstveni, a ne stručni

Zašto studij sestrinstva treba biti znanstveni, a ne stručni

Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, glavna sestra Klinike za očne bolesti i glavna sestra za edukaciju Kliničke bolnice „Sveti Duh“

27.12.2019. Autor: Sandra Peternek

Razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske udruge medicinskih sestara, Tanjom Lupieri o djelatnostima kojima se Udruga bavi. Između ostaloga, misija im je promicanje pretvorbe studija sestrinstva iz stručnog u znanstveni, provedba edukacije članova kao i djelovanje na profesionalizaciji zanimanja medicinskih sestara i tehničara.

Odgovore na pitanja vezana uz cjeloživotno učenje i usavršavanje medicinskih sestara, efikasniju komunikaciju i planovima za budućnost poslušajte u novom intervjuu.