E-medikus profile cover

Informacija o zaštiti privatnosti

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka koji se prikupljaju putem portala “e-medikus.com”?

Voditelj obrade osobnih podataka je trgovačko društvo DEDAL KOMUNIKACIJE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Cenkovečka 9, OIB: 99053768346

Koji osobni podaci se prikupljaju putem portala “E-Medikus”, u koju svrhu i na kojem pravnom temelju?

Podaci koji se obvezno unose prilikom registracije
Prilikom registracije na portal, voditelj obrađuje podatke koje mu daje ispitanik sam. Pritom su ime, prezime, email adresa i lozinka nužni podaci da bi ispitanik mogao postati registrirani korisnik portala. Lozinka koju ispitanik upisuje vidljiva je samo ispitaniku, a u sustavu se pohranjuje u kriptiranom obliku. Zanimanje i broj licence su podaci nužni kako bi ispitanik mogao skupljati bodove pri nadležnim komorama za konzumiranje sadržaja na portalu. Stoga su navedeni podaci označeni zvjezdicom (*). Podaci označeni zvjezdicom (*) se prikupljaju kako bi ispitanik mogao koristiti sadržaje odnosno usluge zbog kojih se želi registrirati kao korisnik portala (čl. 6., st. 1., t. b. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Podaci koji se dobrovoljno/opcionalno unose prilikom registracije ili naknadno
Ostale podatke koje ispitanik može, a ne mora dati prilikom popunjavanja registracijskog obrasca, odnosno one koji nisu označeni zvjezdicom (*), voditelj obrađuje kako bi mogao kreirati agregacijske/statističke podatke glede posjećenosti portala i konzumiranja sadržaja poput definiranja koja skupina po svojoj stručnoj spremi, zdravstvenoj instituciji, području interesa i sl. koristi određene sadržaje koje portal nudi, a pri čemu voditelj te osobne podatke u potpunosti anonimizira, odnosno koristi ih u statističkom/agregiranom obliku. Pritom voditelj obrade ne izrađuje pojedinačne profile korisnika portala e-medikus, niti na pojedinačnoj razini prati njihove navike ponašanja na portalu. Ovi podaci se obrađuju na temelju legitimnog interesa voditelja obrade (čl. 6., st. 1., t. f. Opće uredbe o zaštiti podataka), i to samo ako ispitanik te podatke dobrovoljno unese, a pri čemu ispitanik u bilo kojem trenutku može brisati podatke, nakon čega se isti podaci više neće obrađivati.

Ostali podaci koji se prikupljaju prilikom prijavljivanja na portal i korištenja usluga na portalu
Voditelj obrade prikuplja podatke o aktivnim i završenim tečajevima korisnika te o potvrdama dobivenim po završetku tečaja. Svi ti podaci su dostupni ispitaniku na njegovom korisničkom profilu, a obrađuju se u svrhu preglednosti te mogućnosti ispitanika da evidentira i dokaže sudjelovanje u edukacijama. Ovi podaci se obrađuju na temelju legitimnog interesa voditelja obrade (čl. 6., st. 1., t. f. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Newsletter
Voditelj obrade može obrađivati email adresu ispitanika u svrhu slanja newslettera putem kojeg će voditelj obrade ispitanika informirati o novim edukacijama, intervjuima, člancima, proizvodima i uslugama, pogodnostima, novostima iz farmaceutske industrije; o događanjima, radionicama, kongresima i sličnom sadržaju iz svih područja medicine; pozivanja na sudjelovanje u istraživanjima tržišta. Email adresa ispitanika u svrhu slanja newslettera se obrađuje isključivo nakon što ispitanik za to da privolu (čl. 6., st. 1., t. a. Opće uredbe o zaštiti podataka). Ispitanik može u svakom trenutku povući privolu za slanje newslettera, nakon čega se njegov email više neće upotrebljavati u tu svrhu.

Webinar za pacijente
Prilikom registracije na webinare, voditelj obrađuje podatke koje mu daje sudionik sam. Pritom su ime i email adresa nužni podaci da bi sudionik mogao pratiti webinar. Stoga su navedeni podaci označeni zvjezdicom (*). Podaci označeni zvjezdicom (*) se prikupljaju kako bi ispitanik mogao pratiti sadržaje.

Webinar za zdravstvene djelatnike
Prilikom registracije na webinar, voditelj obrađuje podatke koje mu daje sudionik sam. Pritom su ime, prezime, email adresa, specijalnost, ustanova i grad nužni podaci da bi sudionik mogao pratiti webinar. Ukoliko je webinar bodovan od strane stručnih Komora, nužan podatak je i broj licence kako bi sudionik mogao skupljati bodove pri nadležnim Komorama. Stoga su navedeni podaci označeni zvjezdicom (*). Podaci označeni zvjezdicom (*) se prikupljaju kako bi ispitanik mogao koristiti sadržaje odnosno usluge zbog kojih se želi registrirati kao korisnik portala (čl. 6., st. 1., t. b. Opće uredbe o zaštiti podataka).

E-detailing
Telefonski broj i email ispitanika se mogu koristiti u svrhu kontaktiranja radi nuđenja e-detailinga i provedbe e-detailinga odnosno radi prezentiranja farmaceutskih proizvoda i usluga putem digitalnih tehnologija u slučaju da je ispitanik za isto zainteresiran. Telefonski broj i email ispitanika se obrađuju u ovu svrhu isključivo nakon što ispitanik za to da privolu (čl. 6., st. 1., t. a. Opće uredbe o zaštiti podataka). Ispitanik može u svakom trenutku povući danu privolu, nakon čega se njegovi podaci više neće obrađivati u tu svrhu. Pritom Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus neće prikupljati podatke o sadržaju e-detailinga, rezultatima e-detailinga te eventualnim ostvarenim suradnjama.

Koliko dugo se čuvaju osobni podaci prikupljeni putem portala “E-Medikus”?

Osobni podaci koji se prikupljaju putem portala “E-Medikus” su pohranjeni u sustavu za vrijeme dok ste registrirani kao korisnik portala nakon čega se trajno brišu. Korisnik može upravljati postavkama svojeg korisničkog profila te, za vrijeme dok je korisnički profil aktivan, brisati osobne podatke koji se unose dobrovoljno, odnosno one koji u registracijskom obrascu nisu označeni zvjezdicom (*).

Tko ima uvid u moje osobne podatke i kome se dostavljaju moji osobni podaci?

Uvid u tečajeve koje je ispitanik odslušao putem portala e-medikus, uz podatke potrebne za identifikaciju ispitanika (ime, prezime i OIB ili broj licence) će imati nadležna udruženja/strukovne komore, odnosno Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora fizioterapeuta, (ovisno o slučaju za svakog pojedinačnog ispitanika) a u svrhu realiziranja članskih prava i obveza, odnosno, dobivanja i zbrajanja bodova potrebnih za održavanje licence ispitanika. Pritom Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus nema uvid u bodove koje je korisnik portala prikupio na temelju odslušanih tečajeva. Voditelj obrade ne prosljeđuje osobne podatke trećim osobama - poslovnim partnerima koji sudjeluju u kreiranju sadržaja i/ili sponzoriraju sadržaje na portalu e-medikus. Tim poslovnim partnerima dostupni su isključivo agregirani/statistički podaci na temelju kojih te treće osobe mogu vidjeti skupinu kojoj su određeni sadržaji najzanimljiviji (npr. prema podacima o županiji, o specijalizaciji, prema interesu ispitanika i sl) s ciljem daljnjeg prilagođavanja sadržaja sukladno dobivenim rezultatima. Pritom su agregirani/statistički podaci u potpunosti anonimizirani, odnosno primatelju tih podataka nije poznat identitet ispitanika niti podaci na temelju kojih se njihov identitet eventualno može utvrditi, osim ako ispitanik u konkretnom slučaju ne da svoju izričitu privolu za prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama - poslovnim partnerima. Osobni podaci prikupljeni putem portala e-medikus.com se ne prosljeđuju na područje trećih zemalja i/ili međunarodnim organizacijama.

Koje tehničke i organizacijske mjere se poduzimaju u svrhu zaštite osobnih podataka prikupljenih putem portala “E-Medikus”?

Osobni podaci se prikupljaju putem mrežnog obrasca i sigurnim putem prenose do servera putem HTTPS (HTTP Secure) veze, pohranjuju se na serverima Google Cloud Platforme (GCP) u Frankfurtu. Pohranjuju se i osiguravaju prema standardima industrije. Osobni podaci su kriptirani te pristup podacima imaju samo zaposlenici kojima je to neophodno potrebno uz obvezan oblik autentifikacije u obliku šifre koja je dostupna samo tim zaposlenicima.

Koja su moja prava glede zaštite privatnosti na portalu “E-Medikus” i na koji ih način mogu ostvariti?

Voditeljima obrade navedenim u ovoj informaciji o privatnosti možete upućivati sljedeće zahtjeve - pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade. Pravo na ispravak i pravo na brisanje se u najvećem broju slučajeva mogu ostvariti upravljanjem postavkama na korisničkom profilu. Osim toga, prava se mogu ostvarivati slanjem upita na jednu na email adresu info@e-medikus.com. Odgovore na upite ćete dobiti u roku od najviše 30 dana od dana postavljanja upita. Prigovor možete uputiti (osim na način naveden u ovom paragrafu) i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.Posljednji put ažurirano: 30. ožujka 2020. godine