Informacija o zaštiti privatnosti pacijenta

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka koji se prikupljaju putem portala “e-medikus.com”?

Vaše osobne podatke putem ovog portala prikupljaju voditelji obrade - liječnik ili liječnička ordinacija s kojom se povežete na portalu, a čije konkretne podatke saznajete kad se povežete s tim liječnikom ili liječničkom ordinacijom nakon što se registrirate u sustav te Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus, sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka cesta 231, OIB: 33395365036 koja se bavi razvojem i održavanje portala “e-medikus.com”.

Tko ima uvid u moje osobne podatke i kome se dostavljaju moji osobni podaci?

Osim navedenih voditelja obrade, uvid u Vaše podatke imaju izvršitelji obrade, odnosno poslovni subjekti koji Vaše osobne podatke obrađuju u ime voditelja obrade. Izvršitelj obrade za Udrugu za edukaciju u zdravstvu E-medikus je trgovačko društvo DEDAL KOMUNIKACIJE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Cenkovečka 9, OIB: 99053768346 koje, između ostalog, izvršava poslovne aktivnosti računalnih djelatnosti i promidžbe (reklame i propagande). DEDAL KOMUNIKACIJE d.o.o. razvijaju i održavaju aplikaciju Dijabetes.net što, između ostalog, uključuje i slanje newslettera te izvršavanje usluga telefonske korisničke podrške za korisnike aplikacije. Ako putem portala komunicirate s dijabetologom - liječnikom pojedincem, izvršitelj obrade za tog dijabetologa može, a ne mora biti netko od medicinskog osoblja iz iste bolnice/zdravstvene institucije. Ako putem portala komunicirate s liječničkom ordinacijom, pristup Vašim osobnim podacima koji se obrađuju putem ovog portala mogu imati zaposleni u toj ordinaciji.

Koji osobni podaci se prikupljaju putem portala “Dijabetes.net”?

Putem portala “e-medikus.com” se prikupljaju oni Vaši osobni podaci koje sami unesete na svojem profilu. Osim osobnih podataka koje sami unesete, putem portala se prikupljaju i opaske, komentari i prijedlozi liječnika dijabetologa ili liječničke ordinacije s kojom ste povezani, a koje opaske, komentari i prijedlozi su u potpunosti vidljivi Vama na Vašem profilu. Kroz formu newslettera prikupljaju se e-mail adrese korisnika koji samovoljno pristaju na davanje pristupa informacije.

Koja je pravna osnova za prikupljanje Vaših osobnih podataka putem portala “Dijabetes.net”?

Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka koji spadaju u zdravstvene podatke je Vaša izričita privola. Pravna osnova za prikupljanje ostalih podataka koji ne spadaju u Vaše zdravstvene podatke je izvršenje ugovora i legitimni interes. Pravna osnova za obradu Vaših kontaktnih podatka u svrhu slanja newslettera je Vaša privola.

U koje svrhe se prikupljaju osobni podaci putem portala “DijabetesNet”?

Svrha prikupljanja podataka putem portala DijabetesNet jest preventivna medicina i edukacija.

Koliko dugo se osobni podaci prikupljeni putem portala “Dijabetes.net” čuvaju pohranjenima?

Osobni podaci koji se prikupljaju putem portala “Dijabetes.net” su pohranjeni u sustavu za vrijeme dok ste registrirani kao korisnik portala nakon čega se trajno brišu.

Koje tehničke i organizacijske mjere se poduzimaju u svrhu zaštite osobnih podataka prikupljenih putem portala “Dijabetes.net”?

Osobni podaci koji se obrađuju putem portala “Dijabetes.net” su kriptirani te pristup njima može imati samo osoba/osobe koje su navedene kao Vaš liječnik i/ili liječnička ordinacija te ostale osobe za koje je izričito navedeno da imaju pristup Vašim podacima (medicinsko osoblje ili zaposleni u liječničkoj ordinaciji). Sve osobe koje putem portala imaju pristup Vašim podacima su upoznati s tim da zdravstveni podaci predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka te su vezani obvezom čuvanja povjerljivosti. Voditelji obrade (Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus i Vaš liječnik dijabetolog ili liječnička ordinacija) imaju sklopljen odgovarajući ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze s ciljem zaštite Vaše privatnosti na portalu “Dijabetes.net” na najbolji mogući način.

Koja su moja prava glede zaštite privatnosti na portalu “Dijabetes.net” i na koji ih način mogu ostvariti?

Voditeljima obrade navedenim u ovoj informaciji o privatnosti možete upućivati sljedeće zahtjeve - pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka. Prava se mogu ostvarivati slanjem upita na jednu od sljedećih email adresa, ovisno o vrsti Vašeg upita: - u slučaju da se Vaš upit odnosi na Vaše zdravstvene podatke i na područje djelovanja Vašeg liječnika dijabetologa ili liječničke ordinacije s kojom ste povezani putem portala, upit možete postaviti izravno njima na email adresu koja će Vam biti vidljiva - u slučaju da se Vaš upit odnosi na tehničke/informatičke značajke portala, upit možete postaviti na email adresu info@e-medikus.co. Odgovore na Vaše upite ćete dobiti u roku od najviše 30 dana od dana postavljanja upita. U slučaju da niste sigurni kome je potrebno postaviti upit, upit možete postaviti na bilo koju od navedenih adresa. Voditelji obrade (Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus i Vaš liječnik dijabetolog ili liječnička ordinacija) imaju obvezu surađivati s ciljem davanja najcjelovitijeg odgovora odnosno najprikladnije reakcije na Vaš upit. U slučaju da niste zadovoljni s radom portala ili s radom , prigovor možete uputiti (osim na način naveden u ovom paragrafu) i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.