Jednak pristup liječenju za sve
01.02.2023.
Autor: A.K.

Jednak pristup liječenju za sve

Ususret Svjetskom danu borbe protiv raka podsjećamo na ciljeve višegodišnje kampanje.

Rak je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će se broj oboljelih u svijetu povećati sa sadašnjih 18,1 milijuna na 24 milijuna u 2035. godini, dok će broj umrlih porasti s 9,6 milijuna na 13 milijuna godišnje. 

S ciljem podizanja svijesti, razine informiranosti i poticanja nadležnih na akciju, 4. veljače obilježavamo Svjetski dan borbe protiv raka. Inicijativa je pokrenuta još 2000. godine od strane Unije za međunarodnu kontrolu raka (UICC) te danas predstavlja vrijedan pokret u koji se mogu uključiti svi. No, Svjetski dan raka je puno više od jednog dana u kalendaru.

U 2022. godini pokrenuta je trogodišnja kampanja „Close the care gap“ kojom se želi ukazati na nejednakost pristupu skrbi u svijetu. Kako bi se to promijenilo, nužna je udruženost svih-zdravstvenih radnika, vladinih organizacija i javnosti.

Višegodišnja kampanja-veći učinak

Kampanja traje 3 godine kako bi se postigao što veći angažman, veća izloženost, više prilika i naravno-veći učinak. Prva godina kampanje bila je usmjerena na razumijevanje i prepoznavanje nejednakosti u liječenju raka diljem svijeta.

Čimbenici koji utječu na stvaranje nejednakosti

Prihodi, obrazovanje, diskriminacija, invaliditet, dob, neki su od čimbenika koji mogu negativno utjecati na dostupnost skrbi. No, to su barijere koje se mogu i trebaju mijenjati.  Fokus u 2022. godini bio je, između ostalog i na smanjenju stigme kako bi se u budućnosti gradila pravednija vizija.

Ravnopravnost

Više od polovice (65%) smrti od raka događa se u najnerazvijenijim dijelovima svijeta. Nejednakost postoji čak i u razvijenijim zemljama među zajednicama s nižim dohotkom, imigrantskim i ruralnim zajednicama. Ravnopravan pristup prevenciji raka, dijagnozi i liječenju može spasiti živote!

(Ne) Dostupnost

Činjenica je da se više od jedne trećine raka može spriječiti, a ostatak se može izliječiti samo ako se rano otkrije i pravilno liječi. Zato je važna primjena strategije prevencije koja treba biti dostupna svima i svugdje.

Važnost istraživanja

Danas o raku znamo više nego ikad prije. Kroz inovacije i istraživanja posvjedočili smo iznimnim pomacima i otkrićima u medicini. Znanost iz dana u dan napreduje i što više znamo, više možemo napredovati u smanjenju rizičnih čimbenika, poboljšanju dijagnoze raka, prevenciji, liječenju i skrbi.

Pismenost

Podizanjem zdravstvene pismenosti povećavamo razumijevanje te razbijamo predrasude i mitove oko raka. U konačnici, viša razina zdravstvene pismenosti dovodi do pozitivnih promjena stava i ponašanja.

Izvor: World cancer day: https://www.worldcancerday.org/

Povezani članci

Kako se kvalitetno odmoriti?

Kako se kvalitetno odmoriti?

20.06.2024.
Autor: A.K.
Blue Monday-Najdepresivniji dan u godini ili marketinški trik?

Blue Monday-Najdepresivniji dan u godini i...

15.01.2024.
Autor: A.K.
Što učiniti kada pacijent ne sluša?

Što učiniti kada pacijent ne sluša?

06.12.2023.
Autor: A.K.
Može li liječnik, usprkos znanju i želji za radom, biti prestar?

Može li liječnik, usprkos znanju i želji z...

26.10.2022.
Autor: A.K.