Kako pušenje utječe na proizvodnju vitamina D?
19.05.2023.
Autor: A.K.

Kako pušenje utječe na proizvodnju vitamina D?

Pušenje je povezano s nizom zdravstvenih problema, od srčanih bolesti do kroničnih bolesti pluća. Međutim, manje je poznato da pušenje također može smanjiti proizvodnju aktivnog vitamina D u tijelu.

Poznat kao „sunčev vitamin“, ključan je za mnoge važne funkcije u tijelu, uključujući održavanje zdravih kostiju i zuba, potporu imunološkom sustavu te upravljanje kalcijem i fosforom u krvi.

Cigaretni dim može smanjiti količinu ultraljubičastog (UV) zračenja koje prolazi kroz kožu, što znači da manje vitamina D nastaje kada se tijelo izlaže suncu. To može biti posebno opasno za pušače koji su već podložni nedostatku vitamina D. Naime, pušenje može smanjiti proizvodnju vitamina D u tijelu smanjujući aktivnost enzima koji pretvara neaktivni oblik vitamina D u aktivni oblik, koji tijelo može koristiti. Da pušači zaista imaju nižu razinu vitamina D u usporedbi s nepušačima, svjedoči niz studija.

U časopisu Hypertension Research, objavljena je studija u kojoj su proveli poprečnu analizu iz Nacionalne zdravstvene i prehrambene ankete (NHANES) od 2001. do 2016. godine. Koncentracija seruma 25-hidroksivitamina D korištena je kao biomarker statusa vitamina D, a razine izloženosti duhanskom dimu objektivno su procijenjene razinom serumskog kotineina.

  • Povećan rizik od hipertenzije

Istraživači su stratifikacijom prema skupini kotineina (<0,05, 0,05-3 i ≥3 ng/mL), otkrili da je rizik od hipertenzije povezan s nedostatkom vitamina D bio veći među ispitanicima s razinama kotineina ≥3 ng/mL u usporedbi s drugim stratumima [OR (95% CI) 1,30 (1,09, 1,54) u odnosu na 1,53 (1,19, 1,96) u odnosu na 1,64 (1,30, 2,06); P za test heterogenosti <0,05]. Nadalje, razine kotineina bile su negativno korelirane s razinama vitamina D. Ti su nalazi sugerirali da se povećani rizik od hipertenzije može djelomično pripisati niskim razinama vitamina D izazvanim izloženošću duhanskom dimu.

Nadalje, učinak pušenja na cirkulirajući vitamin D kod odraslih, predmet je meta analize objavljene u časopisu Food Science Nutrition. Ukupno je uključeno 24 studije 11,340 sudionika, a rezultati su pokazali da je razina cirkulirajućeg 25(OH)D kod pušača niža nego kod nepušača. Podskupinska analiza na temelju upotrebe dodataka vitamina D pokazala je da su i pušači koji su koristili dodatke vitamina D i pušači koji nisu koristili dodatke vitamina D imali niže razine krvi 25(OH)D u usporedbi s kontrolnom skupinom.

  • Neupitna štetnost duhanskog dima

Osim toga, ispitanici su podijeljeni u različite podskupine prema dobi za meta-analizu, a rezultati su pokazali da je razina serumske 25(OH)D u svakoj podskupini pušača bila niža nego u kontrolnoj skupini. Dakle, ova je meta-analiza otkrila razlike u razinama cirkulirajućeg vitamina D između pušača i nepušača, pri čemu su pušači imali niže razine cirkulirajućeg vitamina D.

Ove spoznaje naglašavaju važnost prestanka pušenja, a treba napomenuti da su zdravstveni radnici u poziciji da educiraju svoje pacijente o utjecaju pušenja na zdravlje i promoviraju zdrav način života, uključujući prestanak pušenja i unos potrebnih vitamina i minerala.

Literatura: 

Yang L., Zhao H., Liu K. et. Al (2021) Smoking behavior and circulating vitamin D levels in adults: A meta-analysis. Food Science & Nutrition.  https://doi.org/10.1002/fsn3.2488

Wu Z. , Wu Y., Rao J. (2022)  Associations among vitamin D, tobacco smoke, and hypertension: A cross-sectional study of the NHANES 2001–2016. https://doi.org/10.1038/s41440-022-01023-x

Povezani članci

Koliko znate o moždanom udaru i imunizaciji?

Koliko znate o moždanom udaru i imunizacij...

28.05.2024.
Autor: A.K.
Kako se Hrvatska štiti od krivotvorenih lijekova?

Kako se Hrvatska štiti od krivotvorenih li...

09.05.2023.
Autor: A.K.
AI u kardiologiji: Što smo naučili iz nedavne studije?

AI u kardiologiji: Što smo naučili iz neda...

13.04.2023.
Autor: A.K.
Glikani - važan biomarker starenja i rizika od oboljevanja od kroničnih bolesti

Glikani - važan biomarker starenja i rizik...

Autor: A.K.