Postavi pitanje
Što su i kako nastaju kronične rane?

Što su i kako nastaju kronične rane?

20.10.2020. Autor: V. P.

Ante Kanjer, dr. med., spec. opće i vaskularne kirurgije govori o kroničnim ranama. Pojašnjava kako se kroničnom ranom smatra ona koja nije zacijelila u roku 6-8 tjedana. Čimbenici rizika za nastanak kroničnih rana su poremećaji cirkulacije, poremećaji hemostaze, neurogeni poremećaji, dijabetes melitus, autoimune bolesti i teške sepse. Pogledajte za bolje razumijevanje kroničnih rana.

 

Šta su kronične rane?

Koje probleme predstavljaju kronične rane?

Koji su čimbenici rizika za nastanak kroničnih rana?

Kako liječnici postupaju s pacijentom koji ima kroničnu ranu?

Koje su najčešće pogreške u liječenju kroničnih rana?

Kako uspješno liječiti kronične rane?

abbott_bk_jpg_154746.jpg