UVJETI KORIŠTENJA

1. Općenito

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet sjedišta www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com (u daljnjem tekstu: EM).

Vašim pristupanjem i registracijom na Internet sjedišta www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com smatrat će se da ste u cijelosti, bez ikakvih iznimki, upoznati s odredbama ovih Uvjeta korištenja, da ste ih u potpunosti razumjeli te da iskazujete svoje slaganje sa ovdje iznesenim pravilima i pristajete na korištenje Internet sjedišta www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com u skladu s njima. Pravo korištenja ovih Internet sjedišta je osobno pravo svakog korisnika.

Za vrijeme korištenja EM internet sjedišta, primjenjuju se ovdje navedena pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); GDPR).

Informacije koje ovdje nađete nisu zamjena za Vaše znanje i iskustvo na temelju kojih donosite odluku o određenom dijagnostičkom ili terapijskom postupku.

Ukoliko imate primjedbe na Uvjete korištenja, molimo vas da ne koristite ova Internet sjedišta.

2. O nama

Internet sjedišta www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com (u daljnjem tekstu: EM) u vlasništvu su tvrtke Dedal komunikacije d.o.o. (u daljnjem tekstu: DK).

Dedal komunikacije d.o.o., Cenkovečka 9, 10 000 Zagreb, pruža uslugu interaktivne online edukacije putem internet sjedišta na domenama www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih sustava, pregleda i upravljanja sadržajem, mogućnosti rješavanja online testova za ostvarenje i produženje licenci za rad i analize podataka. Pod pojmom „Internet sjedišta" u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internet stranice koje se nalaze unutar domena www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com.

3. Korisnici EM Internet sjedišta

Podaci sadržani na www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com namijenjeni su zdravstvenim radnicima i osobama ovlaštenim na propisivanje i izdavanje lijekova sukladno propisima Republike Hrvatske. Iz toga proizlazi da su EM Internet sjedišta namijenjena edukaciji, ispitivanju mijenja i informiranju liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara i tehničara, stomatologa, medicinskih biokemičara i ostalih zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj.

Registracija na EM dopuštena je i za zaposlenike farmaceutskih kompanija koji imaju pristup sadržaju kojeg je organizirala njihova kompanija, a obavezni su prilikom registracije navesti podatke kompanije i radnog mjesta.

Ova Internet sjedišta namijenjena su odraslima. EM ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (osobama mlađim od 16 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njezina/njegova zakonskog zastupnika, odnosno zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i/ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nisu namijenjena EM Internet sjedišta strogo je zabranjena te može rezultirati građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. EM ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu krajnjem korisniku koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korištenja Internet sjedišta od strane osoba koje su se služile Internet sjedištima koristeći pritom lažne podatke. EM pridržava pravo provjere ispravnosti podataka unesenih u registar te pridržava pravo onemogućavanja pristupa stranicama ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja. Također, EM će sve neispravne podatke izbrisati iz svoje baze podataka.

Svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Internet sjedišta.

Odredbe ovih Uvjeta uvijek će Vam biti dostupne kako biste mogli postupati sukladno istima.

DK i EM zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove Uvjete korištenja te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim sjedištima ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Nakon obavijesti o izmjenama ili dopunama Uvjeta, svakim daljnjim nastavkom korištenja EM Internet sjedišta, pristajete na njih te ste suglasni s izmijenjenim ili dopunjenim Uvjetima, koji će se primjenjivati na Vaš daljnji odnos s DK i EM.

4. Ponašanje krajnjeg korisnika

Korisnik ne smije koristiti ova Internet sjedišta za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih Internet sjedišta na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju EM ili DK. Također, korisnik se obvezuje da EM neće koristiti za bilo koji oblik automatske obrade podataka, za bilo koji oblik promidžbene aktivnosti, bilo za svoju korist ili za korist treće strane; da neće omalovažavati, ometati, vrijeđati, klevetati druge korisnike ili treće osobe; da neće objavljivati pornografski sadržaj, reklamirati alkohol i proizvode od alkohola, kao niti duhan ili duhanske prerađevine, a niti zabranjene opojne tvari. Korisnik EM neće internetska sjedišta koristiti za bilo što nezakonito, zavaravajuće, zlonamjerno ili diskriminatorno, niti omogućiti osobama koje nisu zdravstveni radnici pristup istome.

5. Registracija i korištenje

Registracija korisničkog računa zahtijeva da stavite na raspolaganje svoje korisničke podatke: ime i prezime, datum  rođenja, OIB, broj telefona, e-mail adresu, zanimanje, broj licence, specijalizaciju, podatke o radnom mjestu i druge podatke navedene u obrascu za registraciju te odabir korisničkog imena i lozinke koji će biti povezan s računom. Prihvaćanjem ovih Uvjeta slažete se da su Vaši podaci istiniti, točni, važeći i potpuni te da ćete ih ažurirati ukoliko je potrebno. Vaši će osobni podaci biti obrađivani u svrhe navedene u članku 9.3 ovih Uvjeta korištenja i to za cijelo vrijeme Vašeg korištenja Internet sjedišta.

Registracija na EM dopuštena je za zdravstvene radnike u Republici Hrvatskoj kako je opisano u članku 3, te za zaposlenike farmaceutskih kompanija koji nisu zdravstveni radnici, a imaju pristup sadržaju kojeg je organizirala njihova kompanija. Zaposlenici farmaceutske industrije koji nisu zdravstveni radnici ne mogu polagati edukacije niti skupljati bodove za produženje licenci za rad, njihova je registracija na EM dopuštena kako bi mogli nadzirati sadržaje koje je sponzorirala kompanija. Zaposlenici farmaceutske industrije koji nisu zdravstveni radnici obavezni su prilikom registracije na EM navesti podatke kompanije i radnog mjesta, uz ostale korisničke podatke: ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresu.

Za korištenje EM Internet sjedišta nakon registracije potrebno je korisničko ime i lozinka.

Korisnik EM isključivo je odgovoran za održavanje povjerljivosti i sigurnosti svog korisničkog računa i ne smije dopustiti drugoj osobi da koristi njegovo korisničko ime i lozinku za pristup sadržaju EM Internet sjedišta.

Registracijom i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja:

 • jamčite da ste punoljetni zdravstveni radnik koji je, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovlašten obavljati i baviti se liječničkom, stomatološkom ili nekom drugom zdravstvenom djelatnošću, odnosno osoba ovlaštena na propisivanje i izdavanje lijekova kako je navedeno u članku 3 ili zaposlenik farmaceutske kompanije;
 • prihvaćate korištenje EM Internet sjedišta samo za potrebe dopuštene Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije, te kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, kodeksom Hrvatske komore medicinskih sestara, kodeksom Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore fizioterapeuta ili drugim etičkim kodeksima;
 • prihvaćate da ni na koji način EM Internet sjedišta nećete koristiti na način koji bi ometao ili uzrokovao prekid pružanja usluga, ili pak nanosio štetu opisano u članku 6 ili štetu bilo kojoj trećoj osobi opisano u članku 4, već ćete ih koristiti savjesno, a za sve nejasnoće ili pitanja u vezi korištenja obratit ćete se EM korisničkoj podršci i Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt: e-mail: zastita.podataka@dedal.hr ili telefon: 013866907;
 • pristajete na primanje svih obavijesti ili druge komunikacije putem podataka koje ste ispunili u svom profilu i dodatnih privola za kontaktiranje objašnjenih u članku 9.

6. Vlasnička i autorska prava nad sadržajem EM Internet sjedišta

Sadržaj na EM zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama EM je dozvoljena u privatne, informativne, znanstvene i/ili edukativne svrhe.

Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja objavljeni na EM u vlasništvu su Dedal komunikacija d.o.o., partnera ili pojedinih autora te se ni u kakvom obliku ne smiju reproducirati, distribuirati ili djelomično ili u cjelini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu DK, EM ili trećim stranama ili koristiti na način koji nije definiran ovim uvjetima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na EM ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka DK.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

DK izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje EM na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

Korištenjem sadržaja EM korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj EM isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima na EM Internet sjedištima su isključivo informativne prirode, što posebice znači da svrha ovdje sadržanih informacija nije davanje potpunih informacija o primjenama, uputama, mjerama opreza, upozorenjima, interakcijama s drugim lijekovima, alergijskim reakcijama ili nuspojavama. Nepostojanje odgovarajućeg upozorenja za određeni lijek ili kombinaciju lijekova, ni u kojem se slučaju ne smije se smatrati sugestijom da je neki lijek ili kombinacija lijekova neškodljiva, djelotvorna ili da je odgovarajuća za liječenje bilo kojeg bolesnika.

Informacije o proizvodima sponzora na EM zasnovane su na Sažetcima opisa svojstava lijekova koji su službeno odobreni od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske u trenutku stavljanja informacije na EM Internet sjedišta. Zdravstveni radnici dužni su u svakom pojedinom slučaju provjeriti kod relevantnih institucija koja izdaju odobrenja o stavljanju lijekova i medicinskih proizvoda u promet, sve informacije koje trenutno vrijede za pojedine proizvode navedene na EM.

DK ima pravo odmah, čim uoči, ukloniti bilo koji sadržaj koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima, ili pak sadržaj kojim se na bilo koji način povrjeđuju prava trećih osoba, posebice prava pacijenata.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta suglasni ste i prihvaćate nadoknaditi DK, njegovim zaposlenicima, članovima uprave ili nadzornog odbora, poslovnim partnerima te svim trećim osobama svu štetu koja možda nastane iz ili u svezi korištenja EM suprotno ovim Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske, Europske Unije ili etičkim kodeksima.

7. Ograničenje odgovornosti

DK pruža usluge u dobroj vjeri i nastojat će poduzeti sve što je u njegovoj moći da osigura maksimalno poštovanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Europske Unije, zaštite osobnih podataka, etičkih kodeksa, zaštite dostojanstva svih osoba, zabrane diskriminacije, zaštite autorskih i drugih srodnih prava te promicanja humanih vrednota, ali ne može jamčiti za točnost, vjerodostojnost i istinitost podataka objavljenih na ovim internetskim sjedištima, te u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u svezi korištenja usluga, ili pak oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji mogu postati dostupni korištenjem EM.

DK objavljuje sadržaje na EM kako ih dobije od suradnika ili trećih strana i za njih ne preuzima jamstva bilo koje vrste. DK ne dalje nikakvo jamstvo da će navedena EM Internet sjedišta zadovoljiti vaše zahtjeve ili biti dostupna u bilo koje vrijeme sigurno ili bez pogrešaka.

DK ne preuzima odgovornost za bilo kojeg korisnika EM niti za korisnički sadržaj.

DK ne daje medicinske savjete i ne preporučuje niti direktno podržava bilo koji proizvod, terapiju, ispitivanje, mišljenja, liječničke i ostale zdravstvene profesije.

DK i EM pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Kako je navedeno u članku 5, korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki i korisničkog imena te je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opće sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole EM Internet sjedišta.

EM nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prijenosa informacija na Internetu u slučaju da je pristup Internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran EM.

Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računalne opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i druge opreme koja je potrebna za pristup i korištenje ovih Internet sjedišta, kao i sve sa tim povezane troškove. EM ni DK ne snose odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati ili su nastala kao posljedica korištenja ovih Internet sjedišta.

DK ne odgovara za korištenje EM ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem EM. Prihvaćanjem ovih Uvjeta svi korisnici EM suglasni su da na vlastitu odgovornost pristupaju EM Internet sjedištima, kao i bilo kojim povezanim stranicama.

8. Veze sa drugim Internet stranicama

EM sadržava ili bi mogao sadržavati informacije trećih strana i poveznice na druge Internetske stranice u svrhu daljnjeg informiranja zdravstvenih radnika. DK nema nikakve kontrole i ne odgovara za sadržaj informacija na Internet stranicama trećih osoba niti za korištenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa EM Internet sjedišta. Isključivo je vlasnik odnosnih stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici EM upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uvjetima korištenja tih stranica. DK ne odgovara za niti daje korisnicima EM bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na Internet stranicama trećih osoba.

9. Obavijest o obradi osobnih podataka za korisnike www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com Internet sjedišta

Neophodno je da pročitate i primite na znanje koja sredstva koristimo i na koji način štitimo Vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumjeli, molimo Vas da nam se obratite na navedene kontakte Službenika za zaštitu osobnih podataka: e-mail: zastita.podataka@dedal.hr ili telefon 013866907.

9.1. Načela obrade osobnih podataka na EM Internet sjedištima

Dedal Komunikacije d.o.o. (u tekstu „DK“;) kao voditelj obrade, putem internet sjedišta na domenama www.e-medicina.hr i www.e-medikus.com (u tekstu „EM“;), prikuplja, obrađuje i pohranjuje Vaše osobne i neosobne podatke. DK Vaše osobne podatke prikuplja sukladno načelima Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR).

Kako je detaljnije objašnjeno kroz ove Uvjete korištenja, načela prikupljanja Vaših osobnih podataka su:

 1. Načelo zakonitosti - svi su podaci prikupljeni u zakonite svrhe pobrojane u članku 9.3;
 2. Načelo transparentnosti - svakom Vašem osobnom podatku uvijek možete pristupiti putem linka Moj profil, te isti podatak izmijeniti ukoliko je netočan ili nepotpun;
 3. Načelo poštenosti - Vaše osobne podatke ste nam sami dostavili registracijom na Internet sjedišta, te korištenjem Internet sjedišta ili kroz neke od kanala komunikacije (e-mail, SMS, telefon, direktna pošta);
 4. Načelo ograničavanja svrhe - svi se Vaši osobni podaci prikupljeni uz Vaše dopuštenje i posebne privole koriste samo u zakonite svrhe navedene niže u članku 9.3;
 5. Načelo smanjenja količine podataka - prilikom registracije na EM ne tražimo podatke koji nisu nužno potrebni za obavljanje djelatnosti DK, EM i za svrhe u koje se koriste podaci;
 6. Načelo točnosti - DK i EM provjeravaju točnost osobnih podataka kod nadležnih institucija koje izdaju licence za zdravstvenih radnika te podsjećaju registrirane korisnike na nadopunu takvih osobnih podataka;
 7. Načelo ograničavanja pohrane - Vaše osobne podatke čuvamo za vrijeme Vašeg korištenja EM Internet sjedišta, odnosno dok se ne odjavite ili zatražite brisanje Vaših podataka;
 8. Načelo cjelovitosti i povjerljivosti - Vaše osobne podatke štitimo na odgovarajući i zakonom propisani tehnički način od svake neovlaštene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja te su oni spremljeni na serveru kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe i pružatelji usluga EM Internet sjedišta;
 9. Načelo pouzdanosti - DK kao voditelj obrade te Službenik za zaštitu osobnih podataka DK mogu u svakom trenutku nadležnim tijelima dokazati usklađenost s načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

9.2. Prava korisnika EM Internet sjedišta

Svaki korisnik EM Internet sjedišta ima pravo na:

 1. Transparentne informacije o obradi njegovih osobnih podataka pružene u razumljivom, sažetom i lako dostupnom obliku. Sukladno ovom načelu, EM će na zahtjev korisnika, u roku i ograničenjima definiranim u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka pružiti tražene informacije o korištenju osobnih podataka korisnika;
 2. Pristup informacijama - u svakom trenutku osobne informacije korisnika dostupne su putem linka Moj profil;
 3. Pravo na ispravak - svaki korisnik može svoje osobne podatke ispraviti putem linka Moj profil ili od Službenika za zaštitu osobnih podataka na kontakt zastita.podataka@dedal.hr ili 013866907 zatražiti ispravak netočnih podataka.
 4. Pravo na brisanje/zaborav - svaki korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje svojih podataka iz EM baza, i to putem linka Moj profil, od Službenika za zaštitu osobnih podataka na kontakt zastita.podataka@dedal.hr ili 013866907 ili odjavom s e-mail ili SMS liste;
 5. Pravo na ograničenje obrade - korisnik može u svakom trenutku odustati od komunikacije kroz bilo koji kanal za koji je ranije dao privolu za kontakt i to putem linka Moj profil, od Službenika za zaštitu osobnih podataka na kontakt zastita.podataka@dedal.hr ili 013866907, odjavom s e-mail ili SMS liste ili odustajanjem od sudjelovanja u istraživanju tržišta;
 6. Pravo na prenosivost podataka - svaki korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti prijenos svojih podataka drugom Voditelju obrade podataka;
 7. Pravo na prigovor - svaki ispitanik ima pravo uložiti prigovor kod nadležnih tijela (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ukoliko smatra da su prekršena njegova prava ili sumnja u neispravno provođenje ovih Uvjeta korištenja ili nezakonitost obrade osobnih podataka;
 8. Isključenje iz automatizirane obrade podataka - svaki korisnik može zatražiti isključenje korištenja kolačića na EM Internet sjedištima;
 9. Pravo na izvješćivanje u vezi s ispravkom, brisanjem ili ograničavanjem obrade osobnih podataka - DK i EM će svakom korisniku pružiti sve informacije o poduzetim radnjama vezanim uz brisanje, ispravak ili ograničenje obrade osobnih podataka korisnika.

9.3. Svrhe korištenja osobnih podataka na EM Internet sjedištima

Osobni podaci su informacije koje identificiraju korisnika, a odnose se na kreiranje računa, sudjelovanje u rješavanju online testova, istraživanjima tržišta, pregledu materijala i bilo kakve druge aktivnosti gdje se zahtjeva dodatno identificiranje pojedinog korisnika. Samim uključivanjem u takve aktivnosti podrazumijeva se korisnikova suglasnost. Ovisno o potrebama podataka za neke aktivnosti, dio potrebnih podataka može biti na dobrovoljnoj osnovi, a dio podataka obavezan. Važno je znati da nikada niste obavezni pristati na odavanje bilo koje informacije o sebi ukoliko to ne želite. Ukoliko ne prihvatite davanje neophodnih, odnosno obaveznih podataka, prestat će daljnja obrada Vaših podataka, čime će se smatrati da ste odustali od korištenja EM te nećemo dopustiti sudjelovanje u specificiranim akcijama. Sve osobne podatke korisnika možemo koristiti sukladno GDPR Uredbi te se obavezujemo te iste podatke zaštititi sukladno navedenim zakonima.

Ukoliko se na EM Internet sjedišta prijavite kao stručna medicinska javnost, predmet obrade čine Vaši osobni podaci: ime i prezime, datum rođenja, OIB, broj telefona, e-mail adresa, zanimanje, broj licence, specijalizacija, područja interesa, naziv ustanove u kojoj ste zaposleni, adresa te kontakt podaci s radnog mjesta i drugi podaci navedeni u obrascu za registraciju.

Pružanje navedenih podataka je nužan uvjet za pristup pripadnika stručne javnosti svim sadržajima EM u cijelosti.

Ukoliko ne pristupate EM putem prijave i registracije kao stručna javnost, EM i DK može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke kao što su ime i prezime, zanimanje, specijalizacija, adresa, broj telefona ili e-mail adresa i druge podatke koje nam sami dostavite.

Da biste koristili EM, dobrovoljno pristajete DK otkriti svoje osobne podatke, za čiju ste točnost, potpunost i ažurnost odgovorni sami te ovlašćujete DK da Vaše osobne podatke dalje, za svo vrijeme dok upotrebljavate EM, obrađuje u različite svrhe. EM i DK poštuju privatnost korisnika svojih internetskih sjedišta stoga u nastavku navodimo u koje svrhe koristimo Vaše osobne podatke i koja su Vaša prava u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Svrhe u koje ćemo koristiti Vaše osobne podatke:

 1. omogućavanje provjere Vašeg identiteta radi korištenja i uporabe EM te sigurnosti sustava, naše zaštite i zaštite drugih. U svim takvim slučajevima EM će zadržati kontrolu nad informacijama i odgovornost za korištenje osobnih informacija.
 2. Kako bismo mogli, uz Vašu suglasnost,:
  • pružiti Vam informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima ukoliko ste pripadnik stručne javnosti;
  • pružiti Vam edukacije u obliku webinara, online tečajeva, prezentacija i učiniti dostupnima stručne članke ukoliko ste pripadnik stručne javnosti;
  • omogućiti bodovane sadržaje za produženje licence za rad zdravstvenog radnika;
  • pružiti aktualne sadržaje (o novim edukacijama, intervjuima, člancima, proizvodima i uslugama kao i o pogodnostima vezanim uz njih), edukacije i zanimljivosti ukoliko ste pripadnik stručne javnosti;
  • obavještavati o događanjima, radionicama, kongresima i sličnom sadržaju iz svih područja medicine u organizaciji e-medikusa i trećih strana te pozivanja na sudjelovanje u njima
  • pozivati na sudjelovanje u istraživanjima tržišta
  • postavljati kolačiće i slične tehnologije za praćenje korisničkog doživljaja;
 3. kako bismo mogli ispuniti naše legitimne poslovne interese, posebice:
  • analizirati korištenje našim EM internetskim sjedištima radi stalnog poboljšanja sadržaja i mjerenja učinka;
  • prilagoditi korištenje našim EM internetskim sjedištima, kao i našu komunikaciju, Vašim potrebama i navikama;
  • provođenje istraživanja mijenja i ponašanja zdravstvene struke radi razumijevanja procesa i unapređenja zdravstvenog sustava;
  • pružanje korisničke podrške, odgovora na Vaše upite ili drugu korespondenciju;
  • kako bismo ispunili zahtjeve koji proizlaze iz primjenjivih propisa, a osobito kako bismo odgovorili na zahtjeve državnih tijela za informacijama.

EM i DK mogu osobne podatke dobivene putem ovih Internet sjedišta razmjenjivati sa sljedećim korisnicima i u sljedeće svrhe:

 • dijeliti Vaše identifikacijske informacije sa Hrvatskom liječničkom Komorom, Hrvatskom ljekarničkom komorom, Hrvatskom komorom medicinskih sestara i tehničara, Hrvatskom komorom dentalne medicine, Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara, Hrvatskom komorom fizioterapeuta radi ostvarivanja dodatnih pogodnosti za pojedine riješene online testove i radi provjere jesu li svi korisnici koji su se registrirali na ovim Internet sjedištima u skladu s ovim Uvjetima korištenja;
 • odgovarajući na zahtjeve tijela državne vlasti ili kada EM vjeruje da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati usklađenost s Uvjetima korištenja naših Internet sjedišta ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internet sjedišta, njihovih korisnika ili drugih osoba;
 • radi revizije poslovanja DK i EM ili provođenja istrage ili davanja odgovora na pritužbe ili sigurnosne prijetnje.

Vaši će osobni podaci biti obrađivani u gore navedene svrhe za cijelo vrijeme Vašeg korištenja Internet sjedišta.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka (Dedal Komunikacijama), sa svrhom obrade kojoj su podaci namijenjeni, da ste informirani o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, da se radi o dobrovoljnom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskraćivanja davanja podataka, nakon čega dajete svoju izričitu suglasnost DK da poduzme sve radnje vezane uz obradu Vaših osobnih podataka, kako onih koji su navedeni u ovim Uvjetima, tako i drugih koje dobrovoljno dajete, u svrhu obavljanja redovnog poslovanja za koje je registriran DK, s time da ujedno dajete svoju suglasnost da Vas DK putem dostupnih sredstava priopćavanja, posebice elektroničke i redovne pošte, SMS-a, telefona, osobnih posjeta u ordinacijama, internetskih stranica i ostalih kanala komunikacije obavještava o proizvodima i uslugama DK u okviru svoje poslovne djelatnosti, kao i svih drugih proizvoda i usluga poslovnih partnera DK i sponzora EM.

Potvrđujete i da ste upoznati s Vašim pravom da se usprotivite obradi osobnih podataka u bilo koje navedene svrhe. U tom slučaju Vaši osobni podaci neće biti korišteni s tim ciljem. Imate pravo od EM zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka.

Ovdje se obavještava kako se osobni podaci korisnika neće prodavati ili koristiti na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, niti prenositi bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg posebnog odobrenja. Vaše osobne informacije čuvaju se na serveru kojem mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Naša je preporuka da što prije dopunite Vaše osobne informacije kad se one promijene, a DK je dužan provjeriti točnost podataka o zdravstvenim radnicima kod nadležnih tijela, odnosno Komora koje izdaju licence za rad.

9.4. Kolačići i povezane tehnologije praćenja neosobnih podataka

Neosobni podaci su informacije koje ne identificiraju specifičnog korisnika, a odnose se na (URL) internet stranice koju ste posjetili prije nego što ste otvorili stranicu naših Internetskih sjedišta, URL internet stranice koju ste posjetili nakon napuštanja našeg internet sjedišta, vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protokol (IP) adresu. EM i/ili naši ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije kad posjetite naša Internet sjedišta. Vaše podatke u tom smislu ćemo koristiti kako bismo unaprijedili rad naših Internet sjedišta i omogućili potpunu i svaku moguću uslugu na najvišem nivou, kako bi odgovorili na Vaše pojedinačne upite i stupili s Vama u kontakt ako ste to zatražili te kako bi bolje razumjeli Vaše potrebe. Pružanje neosobnih podataka ne predstavlja Vašu obvezu.

EM upotrebljava kolačiće kako bi o Vama prikupili informacije i pohranili Vaše odabrane postavke na mreži. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na Vaš uređaj kada posjetite internetsku stranicu. Kada stranicu ponovno posjetite, kolačići se vraćaju pripadajućoj internetskoj stranici: to je korisno jer takvoj internetskoj stranici omogućuje prepoznavanje Vašeg uređaja. Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org.

EM upotrebljava sljedeće kategorije kolačića:

Kategorija 1: Strogo neophodni kolačići

Ovi su kolačići nužni kako bi Vam omogućili kretanje po EM i uporabu dostupnih funkcionalnosti. Bez tih kolačića ne mogu Vam se pružiti usluge koje ste zatražili (kao što je pamćenje Vaših podataka za prijavu).

Kategorija 2: Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako se ljudi koriste EM. Primjerice, EM upotrebljava ove kolačiće kako bi nam pomogli razumjeti kako korisnici dolaze na Internet sjedišta, pregledavaju ili upotrebljavaju Internet sjedišta te kako bi nam istaknuli pojedinosti koje možemo poboljšati kao što su navigacija, korisničko iskustvo i marketinške kampanje. Ovi kolačići sve informacije prikupljaju zbirno i stoga su takve informacije anonimne. Upotrebljavaju se samo za poboljšanje načina rada EM.

Kategorija 3: Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići pamte Vaše odabire (kao što su odabiri jezika). Takvi se podaci potom mogu upotrijebiti kako bi Vam se osiguralo iskustvo koje je prikladnije Vašim odabirima i posjećivanje EM koje je prilagođenije Vašim potrebama i navikama. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići mogu biti u anonimnom obliku i ovi kolačići ne mogu pratiti Vašu aktivnost pregledavanja na drugim internetskim stranicama.

Informacije o brisanju ili kontroliranju kolačića također su dostupne na www.allaboutcookies.org. Imajte na umu da brisanjem kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima ili značajkama EM.

Za analizu posjeta na EM i unapređenje sadržaja koristimo Google Analytics, a pri tome prikupljene osobne podatke automatizirano obrađujemo i prikazujemo zbirno. Više informacija o servisu za mjerenje posjećenosti - Google Analytics, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.google.com/policies/privacy.

Određeni HTML dokumenti EM te mogući e-mailovi koje pošaljemo mogu sadržavati elektroničke slike poznate kao web-pratilice (ponekad se nazivaju i „jasni gifovi“;) koje nam omogućuju pratiti koliko je korisnika posjetilo takve stranice ili pročitalo naše e-mailove. Web-pratilice prikupljaju samo ograničene podatke koji uključuju broj kolačića, vrijeme i datum pregleda stranice te opis stranice na kojoj se web-pratilica nalazi. Takve pratilice ne nose nikakve osobne podatke i upotrebljavaju se samo za praćenje učinkovitosti određene kampanje.

EM može sadržavati poveznice na druge internetske stranice nad kojima nemamo nikakvu kontrolu. EM nije odgovoran za politike ili prakse zaštite osobnih podataka drugih internetskih stranica. Neke poveznice na EM mogu voditi i na druge internetske stranice kojima upravljaju druge kompanije, udruge ili stručna društva koja djeluju prema posebnim politikama zaštite osobnih podataka. Ako takvim internetskim stranicama pristupite putem EM, predlažemo da pregledate politike zaštite osobnih podataka takvih stranica kako biste mogli razumjeti kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci.

10. Privola na kontakt i prekid korištenja

U okviru EM Internet sjedišta za zdravstvene djelatnike prikupljamo podatke na dobrovoljnoj osnovi te osiguravamo da se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u određene svrhe spomenute u članku 9. u skladu s načelom smanjenja količine podataka i osiguranja da će osobni podaci biti pohranjeni samo u vremenskom razdoblju potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni

Kao uvjet registracije na EM Internet sjedišta, korisnik daje dozvolu za slanje administrativnih e-mail poruka. Ne možete isključiti primanje administrativnih e-mail poruka koje se odnose na korisničku aktivnost na našim Internet sjedištima i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahtjeve ili pitanja.

Registracijom korisnik ujedno daje i suglasnost i privolu da ga se kontaktira putem telefona (poziv i SMS) te sredstava elektroničke komunikacije te da prima materijale i obavijesti EM i trećih strana. Ako ste se tijekom prijave na EM odlučili za primanje novosti, komercijalnih e-mailova ili drugih obavijesti od strane EM, naših povezanih društava ili trećih strana, ali ste se naknadno predomislili, ukidanje takve opcije možete izvršiti odjavom u svojem profilu ili odjavu zatražiti slanjem zahtjeva na e-mail adresu: zastita.podataka@dedal.hr ili telefonskim zahtjevom na 013866907.

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane EM, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

11. Prekid poslovnog odnosa

Korisnik EM u svakom trenutku ima pravo prekinuti korištenje EM bez posebnog obrazloženja, a isto tako, DK i EM ima pravo u svakom trenutku, bez prethodne posebne obavijesti, prekinuti pružanje svih ili samo pojedinih dijelova EM Internet sjedišta, a posebice ako ste povrijedili bilo koju odredbu ovih Uvjeta, pozitivnih propisa Republike Hrvatske ili Europske Unije te u tom slučaju nemate nikakvo pravo na naknadu štete, pri čemu također pristajete izgubiti pristup pojedinim ili svim datotekama i/ili drugim sadržajima koji mogu biti pohranjeni na Vašem korisničkom računu odnosno unutar EM Internet sjedišta.

Ništa u ovim Uvjetima ne utječe na sva ona prava na koja ste zakonom uvijek ovlašteni kao potrošač i koja ugovorno ne možete izmijeniti ili ih se odreći.

EM i DK može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom i sponzorom u bilo kojem trenutku. EM zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika ili sponzora koje nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

12. Završne odredbe

Naslovi poglavlja korišteni u ovim Uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije i objašnjenja. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavki ovih Uvjeta ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

U slučaju pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na adresu: zastita.podataka@dedal.hr ili telefonski na 013866907.

U slučaju da želite zatražiti brisanje ili izmjenu Vaših podataka molimo Vas obratite se na adresu: zastita.podataka@dedal.hr ili telefonski na 013866907.

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja EM, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Ovi uvjeti korištenja zadnji put su ažurirani 25.5.2018.