Rana dijagnoza autizma

Rana dijagnoza autizma

Uvođenjem 5-minutnog testa u liječničke čekaonice

23.01.2020. Autor: V.P.

U studiji objavljenoj u The Journal of Pediatrics navodi se da bi 5-minutni test koji roditelji mogu ispuniti u čekaonici kod pedijatra mogao pomoći u ranoj dijagnozi autizma. Studija nudi model implementiranja takve novosti u praksu pedijatara.
 
Autizam kada je prepoznat u vrlo ranoj dobi omogućuje da tretman krene prije - što može poboljšati sposobnosti djece za učenje i imati velike pozitivne utjecaje na danji razvoj djeteta. Mnoga istraživanja nažalost ukazuju na značajan vremenski odmak od trenutka kada roditelji uoče i prijave zabrinutosti vezane uz ponašanje djeteta do trenutka kada autizam bude dijagnosticiran. Ponekad taj trenutak postavljanja dijagnoze bude nakon što je dijete već krenulo u školu.

Za istraživanje u ovoj stidiji osnovana je mreža od 137 pedijatara. Nakon edukativnog seminara u trajanju od sat vremena, pedijatri su testirali djecu oko navršene godine dana prema pitanjima iz testa predloženog u studiji a koji detektira poremećaje iz spektra autizma, kašnjenje u psihomotornom razvoju i razvoju govora. Skrbnike se ispitivalo o djetetovim reakcijama na zvuk, vizualne podražaje, riječi, objekte, geste i druge oblike dobno primjerene komunikacije. Djeca koja nisu prošla test bila su ponovo procijenjena nakon 6 mjeseca i tako periodično sve do treće godine života. 
 
32 djece prepoznato je da ima poremećaj iz spektra autizma od 10,479 testirane djece. Taj je podatak u skladu s epidemiološkim očekivanjima u toj dobi. Kratki test dao je točnu dijagnozu u 75% slučajeva djece za koju su roditelji prepoznali da imaju poteškoće u razvoju. Sva djeca s poteškoćama u razvoju ili dijagnozom autizma i 89% onih s kašnjenjem u razvoju govora bili su upućeni na terapiju ponašanja nakon ovoga testa. Toj je djeci terapija počela u prosječnoj dobi od 17 mjeseci. Za usporedbu, u istraživanju iz 2009. godine CDC je otkrio da se autizam u prosjeku dijagnosticira oko 5,7 godine s time da terapija počinje još kasnije.


Osim praćenja ishoda liječenja djece, pedijatri u studiji su također bili dio istraživanja. Prije studije svega je nekoliko njih radilo sistematizirane testove na poremećaje iz spektra autizma. Nakon studije, program je pozitivno ocijenilo 96% sudionika, a 100% sudionika je nastavilo upotrebljavati test u svojoj redovitoj praksi.