Kako postupiti pri sumnji na koronavirus

Kako postupiti pri sumnji na koronavirus

Mjere prevencije i zaštite

11.02.2020. Autor: V. P.

Otkrivenih slučajeva koronavirusa:
45,171


Zabilježenih smrtnih slučajeva:
1,115


Broj oporavljenih:
4,831

Screenshot 2020-02-12 at 11.23.42 (2)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ izdali su uputstva za postupanje u slučaju sumnje na novi koronavirus:

 

Sumnja na infekciju 2019-nCoV postavlja se u slučaju kad su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

Akutna respiratorna infekcija (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: kašalj, grlobolja, kratak dah) bez obzira zahtijeva li hospitalizaciju

I

tijekom zadnjih 14 dana prije početka simptoma ima barem jedan od sljedećih epidemioloških kriterija:

Bliski kontakt1 s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem oboljenja od 2019-nCoV infekcije
ILI

putovao/la u Kinu
ILI

radio/la ili boravio/la u zdravstvenoj ustanovi gdje se zbrinjavaju oboljeli od 2019-nCoV
 

1  Bliski kontakt uključuje sljedeće:

Izloženost u zdravstvenoj ustanovi, uključujući direktnu skrb za oboljele od nCoV, rad sa zdravstvenim radnicima zaraženim s novim coronavirusom, posjet bolesnicima ili boravak u istom bliskom okruženju s oboljelim od nCoV
Rad u neposrednoj blizini ili dijeljenje iste učionice s oboljelim od nCoV
Putovanje zajedno s oboljelim od nCoV u bilo kojem prijevoznom sredstvu
Dijeljenje istog kućanstva s oboljelim od nCoV
 

Kriteriji služe kao preporuka/vodič za daljnju obradu i postupanje. Oboljele treba procjenjivati od slučaja do slučaja, konzultirati se sa  epidemiološkom službom jer klinička slika i epidemiološka anamneza mogu odstupati ili biti nejasni.

 

ECDC donosi definiciju vjerojatnog i potvrđenog slučaja kako slijedi:

Vjerojatan slučaj

Oboljeli sa sumnjom na infekciju 2019-nCoV u kojeg je rezultat testiranja na 2019-nCoV neodrediv ili pozitivan test na pan-coronaviruse.

Potvrđen slučaj 

Osoba s laboratorijski potvrđenom infekcijom 2019-nCoV, bez obzira jesu li prisutni klinički simptomi i znakovi.

Kad zdravstveni djelatnik postavi na temelju gore navedenih kriterija sumnju na infekciju 2019-nCoV, osim kliničkog zbrinjavanja i uobičajene dijagnostičke obrade čini sljedeće:

Dogovara pregled/hospitalizaciju oboljeloga, a po potrebi, ovisno o težini kliničke slike, premještaj u Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
Bolesnika je prije upućivanja na pregled/premještaj potrebno najaviti telefonom dežurnom liječniku (nadslužbi) u Klinici, ne uvoditi ga u čekaonicu, već ga, u dogovoru sa dežurnim osobljem, direktno uvesti u ambulantu za izolaciju.

Uzorke oboljele osobe sa sumnjom na 2019-nCoV šalje u laboratorij Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ uz prethodnu najavu na navedeni kontakt telefon:01/2826-283 tijekom radnog vremena (ponedjeljak – petak)
091/4012-687 izvan gore navedenog vremena
– Klinički materijal za dokazivanje infekcije s 2019-nCoV::

Gronji dišnji puteviBris nazofarinksa i orofarinksa
Aspirat nazofarinksa
Donji dišnji putevi:Bronhoalveolarni lavat (BAL)
Sputum
Traheobronhalni aspirat
Serum
– Uzorkovanje:

Aspirati, sputum i BAL se prikupe u sterilnim posudicama za urin ili stolicu
Oba brisa nazo- i orofarinksa se zajedno stavljaju u tekući medij (Hanks medij ili sterilna fiziološka otopina). Koristiti što manju količinu tekućeg medija, ali da vršni dijelovi briseva budu u potpunosti uronjeni u medij
Krv vadite u „vacutainer“ bez anti-koagulansa i tako pošaljite. Serum nemojte odvajati.
– Svi uzorci moraju biti označeni imenom pacijenta, tipom uzorka i datumom.

– Posudice se dobro zatvore i zajedno s upijajućim materijalom (papirnati ručnici ili staničevina) se spreme unutar ziplock vrećice. Ziplock vrećice se potom stave u čvrstu posudicu.

– Uzroci se do slanja čuvaju na +4°C. Uzorak se šalje na „plavom ledu“ (pingvini) i unutar 48 h od uzorkivanja moraju stići u dijagnostički laboratorij.

– Kako je dinamika infekcije još uvijek nepoznata preporuča se slanje što više mogućih, gore navedenih uzoraka. Ne preporuča se slanje samo uzoraka gornjih dišnih puteva.

– Adresa slanja:

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Jedinica za znanstvena istraživanja

Mirogojska 8

10000 Zagreb

Uz uputnicu molim poslati kratki ispunjeni upitnik dostupan na web stranici Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Pacijenti moraju zadovoljavati kliničke i epidemiološke kriterije. Bez ispunjenog uputnika neće se raditi dijagnostika.

Zadnja ažurirana verzija dijagnostičkih uputa je dostupna na web stranici Klinike: www.bfm.hr

Odmah telefonom obavještava epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na broj telefona 01 / 46 83 004 ili na mobitel pripravnosti 098 22 77 53 dostupan 24 sata 7 dana u tjednu, ispuni prvi dio anketnog obrasca i pošalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Epidemiolog HZJZ-a odmah će telefonski obavijestiti teritorijalno nadležnog epidemiologa koji će poduzeti mjere identifikacije kontakata sa svrhom daljnjeg zdravstvenog nadzora.

Preporuke o mjerama prevencije i suzbijanja širenja zaraze u zdravstvenim ustanovama u slučaju postavljanja sumnje na novi koronavirus (2019-nCoV)

S obzirom da putovi prijenosa 2019-nCoV  nisu do kraja razjašnjeni, preporuča se primjena mjera predostrožnosti u slučaju postavljanja sumnje na 2019-nCoV.

Oboljelom pod sumnjom na 2019-nCoV treba staviti kiruršku masku, smjestiti ga u zasebnu prostoriju/sobu i zatvoriti vrata (ako je moguće u sobu za izolaciju oboljelih s infekcijama koje se prenose zrakom). Ukoliko se radi o više bolesnika, preporuča se kohortiranje (prijem i smještaj bolesnika unutar jednog odjela). Zdravstveni djelatnici trebaju primjenjivati standardne mjere zaštite pri kontaktu s bolesnicima, što podrazumijeva primjenu mjera za sprečavanje infekcija koje se prenose kontaktnim putem (jednokratni ogrtač/pregača, jednokratne rukavice, zaštitne naočale) i zrakom (minimalno kirurške maske, a po mogućnosti FFP2 maske). Kod intervencija koje generiraju aerosol (npr. intubacija, bronhoskopija) koristiti FFP3 masku.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je kratki informativni video u skladu s onime što je poznato o mjerama prevencije širenja virusa, načinima prijenosa i rizičnim skupinama.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da s obzirom na to da je mnogo nepoznanica oko pojavenovog koronavirusa u Kini, među kojima su i informacije o putevima prijenosa, putnicima u međunarodnom prometu koji putuju na zahvaćena područja (u ovom je trenutku zahvaćeno područje grad Wuhan, ali s vremenom će možda i drugi gradovi, pokrajine ili države) savjetuje se pridržavanje uobičajenih mjera opreza.

 

Za one osobe koje planiraju putovanja u zahvaćena područja HZJZ izdao je letak o mjerama prevencije širenja virusa koji možete pogledati na poveznici.