NOVI WEBINAR

NOVI WEBINAR

Posebnosti skrbi o psihijatrijskim bolesnicima u doba pandemije COVID-19

21.05.2020. Autor: V. P.

Prijavite se na linku: http://ebor.e-medikus.com

 

Globalna pandemija COVID-19 došla je u pratnji pandemije straha, anksioznosti i depresije. Stanovnici Zagreba dodatno su proživjeli traumu zbog potresa – najvećeg u posljednjih 140 godina.

 

Klepanica „novo normalno“ trebala bi obuhvatiti i pojačanu pozornost na psihološko zdravlje populacije. Poseban je izazov skrb o psihijatrijskim bolesnicima, a više o tome možete poslušati na webinaru u organizaciji Dedala i Ebor Pharme.

 

Kroz temu će Vas provesti vrsni stručnjaci:

 

doc. dr. sc. Petrana Brečić, KB Vrapče
Ravnateljica PB Vrapče. Voditeljica Zavoda za afektivne poremećaje. Subspecijalistica je biologijske i socijalne psihijatrije, primarijus, doktor znanosti, viši znanstveni suradnik i docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 


doc. dr. sc. Ante Silić, KBC Sestre Milosrdnice
Specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije, doktor znanosti, docent u području biomedicine i zdravstva, polje: kliničke medicinske znanosti na Hrvatskim studijima.