Postavi pitanje
Ima li hrvatska nacija problem s debljinom?

Ima li hrvatska nacija problem s debljinom?

doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med. - spec. dijabetologije i endokrinologije

05.05.2020. Autor: V. P.

Kako Hrvatska stoji u usporedbi sa svijetom po pitanju dostupnosti metoda liječenja dijabetesa?

Ima li u Hrvatskoj dostatan broj dijabetologa za brigu o oboljelima od šećerne bolesti?

Jesu li pacijenti u Hrvatskoj jednako dobro regulirani kao pacijenti u drugim zemljama Europe i svijeta?

Koliko u prosjeku vremena prođe od nastanka bolesti do njene dijagnoze?

Ima li hrvatska nacija problem s debljinom?

Postoji li regija Hrvatske koja ima veći problem sa šećernom bolesti od ostatka zemlje?

 

Ovo su pitanja o stanju dijabetologije u Hrvatskoj na koja u današnjoj ordinaciji odgorava predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac - doc. Dario Rahelić

Istaknuo je da je Hrvatska u korak s Europom i svijetom po pitanju dostupnosti ne samo lijekova, već i svih drugih oblika pomagala za liječenje šećerne bolesti. Također, da je nužno pratiti ishode liječenja i ulagati napor u edukaciju kako bi ti ishodi odgovarali dosezima medicine.

Poručio je isto tako da šećerna bolest nije "tamo negdje", već da je ona svugdje oko nas.

 

novo logo

„Novo Nordisk Hrvatska d.o.o. sudjeluje isključivo kao jedan od sponzora projekta „Virtualne ordinacije“, te nema nikakvog utjecaja na formu i sadržaj iznesenih predavanja na ovoj platformi. Svi stavovi izneseni na predavanjima osobni su i stručni stavovi liječnika.“