Liječnik

Sažetak opisa svojstava lijeka

Za upis tečaja morate biti registrirani/prijavljeni.

Sažetak opisa svojstava lijeka

BODOVI:

Nema bodovanja.

TRAJANJE:


DOSTUPAN:

25.08.2021.

UVJET:

Nema uvjeta za polaganje tečaja

Svaku sumnju na štetni događaj potrebno je prijaviti na navedenu e-mail adresu: Pharmacovigilance_hr@astellas.com. Za sve dodatne informacije o lijeku pošaljite upit na: medinfo.ab@astellas.com.
Sponzori:
Tečaj ne sadrži dodatne datoteke za preuzimanje
Predavači za tečaj nisu navedeni

Često postavljena pitanja