Novartis centar - Multipla skleroza

Uz vodeće stručnjake iz neurologije koji Vam donose suvremene informacije, oplemenite svoje znanje o multiploj sklerozi, terapijskim mogućnostima za nju te o pristupu bolesnicima.

Novartis centar - Multipla skleroza

Više o NOVARTIS CENTAR - MULTIPLA SKLEROZA

Ovaj edukativni sadržaj je sponzoriran od stane tvrtke Novartis Hrvatska d.o.o Podaci, uključujući i slikovne prikaze, prezentirani u ovim edukativnim materijalima, kao i stavovi izneseni tijekom predavanja, ukoliko nije drugačije navedeno, temelje se isključivo na profesionalnom iskustvu predavača. Sastavni dio ovog materijala je zadnji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka koji možete pronaći na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/. Molimo pročitajte zadnji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku. Za sve dodatne obavijesti obratite se na: Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb, tel. 01/6274 220, novartis.hrvatska@novartis.com Samo za zdravstvene radnike. Datum sastavljanja: lipanj, 2023. Broj odobrenja matrijala: HR2307063843 ▼Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.