Bolje zdravlje za svjetliju budućnost

Rijetke bolesti definirane su kao bolesti koje zahvaćaju manje od 5 pojedinaca na 10000 stanovnika, no to ih ne čini manje važnim niti manje značajnim za liječenje. U ovom edukacijskom centru fokusiramo se na podizanje svijesti upravo o rijetkim bolestima i na pristup bolesnicima koji od njih boluju.

Bolje zdravlje