AZ - ŠB
Liječnik

Zbrinjavanje bolesnika sa ŠB T2 - preporuke

Bodovi

Nema bodovanja

Uvjet za ostvarivanje bodova

Nema uvjeta

Trajanje simpozija

Od 12.05.2020.  Do 30.08.2020.

Sponzori