Srce i mozak

18. Znanstveni skup o poremećajima mozga - Srce i mozak

Rok za polaganje je istekao

tečaj se više ne boduje

Organizatori

Organizator: Razred za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnost, HAZU, Razred za medicinske znanosti Su-organizatori: Međunarnodni institut za zdravlje mozga, Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara, HISPA HR (Udruga centara za hipertenziju, prevenciju infarkta miokarda i moždanog udara HISPA Hrvatska).

Bodovi

Nema bodovanja

Uvjet za ostvarivanje bodova

Nema uvjeta

Trajanje simpozija

Od 31.10.2019.  Do 30.07.2020.

Sponzori