Abbott-snimka webinara
Liječnik

Uloga HMO u alergijama na hranu

Rok za polaganje je istekao

tečaj se više ne boduje

Snimka webinara

Bodovi

Nema bodovanja

Uvjet za ostvarivanje bodova

Nema uvjeta

Trajanje simpozija

Od 29.06.2020.  Do 29.07.2020.

Sponzori