Abbott-snimka webinara
Liječnik

Uloga HMO u alergijama na hranu

Snimka webinara

Bodovi

Nema bodovanja

Uvjet za ostvarivanje bodova

Nema uvjeta

Trajanje simpozija

Od 29.06.2020.  Do 29.07.2020.

Sponzori