webinar ebor
Liječnik

COVID 19 kod djece: izazovi, prevencije, dijagnostike i terapije

Rok za polaganje je istekao

tečaj se više ne boduje

Webinar u organizaciji E-medikusa i Ebor Pharme

Bodovi

Nema bodovanja

Uvjet za ostvarivanje bodova

Nema uvjeta

Trajanje simpozija

Od 15.06.2020.  Do 15.07.2020.