"I liječnici i pacijenti ograničeni su financijskim stanjem u zdravstvu"

"I liječnici i pacijenti ograničeni su financijskim stanjem u zdravstvu"

Prof. dr. sc. Mario Habek: savjeti o praćenju i liječenju Multiple skleroze

27.12.2019. Autor: Sandra Peternek

Multipla skleroza najčešće započinje klinički izoliranim sindromom čiji se simptomi manifestiraju smetnjama vida, ozljedama u kralježničkoj moždini ili simptomima od strane moždanog debla poput vrtoglavice. Danas postoje lijekovi koji mogu umanjiti simptome ove bolesti. Što biste izdvojili po pitanju liječenja bolesti multiple skleroze?

Danas postoji veliki napredak u liječenju multiple skleroze i dostupno je već jedanaest novih lijekova koji mogu ne samo ublažiti simptome nego i spriječiti napredovanje bolesti, što je najbitnije. Multipla skleroza je kronična i doživotna bolest i bolesnici ako se ne liječe nakon određenog vremena sigurno dolazi do nakupljanja neurološke onesposobljenosti koja je onda veliki problem za te bolesnike i ne može se liječiti. Poznato je da što se multipla skleroza počne liječiti ranije, učinkovitost liječenja je bolja. To je u Hrvatskoj veliki problem zato što se u Hrvatskoj bolesnici s klinički izoliranim sindromom ne mogu početi odmah liječiti nego se prema HZZO mogu liječiti tek nakon godinu dana što se dijagnoza postavi što je u nekim slučajevima već prekasno.

 

Koje su moguće nuspojave i negativne posljedice lijekova na pacijentima?

Pošto ima jedanaest lijekova, svaki od tih lijekova ima svoje prednosti i mane te je uvijek potrebno odvagati rizik od koristi za pacijente. Tako da možemo te lijekove podijeliti u dvije velike skupine, to su lijekovi umjerene učinkovitosti a visoke sigurnosti, te na lijekove visoke učinkovistosti i niske sigurnosti. Tako su za određene pacijente lijekovi umjerene učinkovitosti i visoke sigurnosti idealni, ali opet postoje pacijenti koji imaju visoku aktivnu bolest i kod kojih je potrebno započeti liječenje odmah sa agresivnijim lijekom, sa mogućim češćim nuspojavama ali puno većom koristi za te bolesnike. Tako da je uvijek potrebno brinuti o nuspojavama i odvagati rizik od koristi za bolesnike jer je sigurno ne liječenje multiple skleroze veći rizik za bolesnike nego potencijalna rijetka nuspojava nekog lijeka.

 

Koliko se uspješno vi kao specijalist boriste s multiplom sklerozom? Koliko su pacijenti spremni sudjelovati u ovoj borbi?

I mi liječnici i bolesnici su ograničeni sa financijskim sredstvima u državi što je najveći problem u liječenju multiple skleroze jer su pacijenti spremni za liječenje i žele liječenje. Mi neurolozi želimo liječiti bolesnike, onako kako bi to trebalo međutim zbog velike skupoće navedenih lijekova u Hrvatskoj je nažalost nemoguće optimalno liječiti multiplu sklerozu i na vrijeme započeti liječenje kod svih bolesnika.

 

Koje je Vaše mišljenje vezano uz korištenje konoplje u medicinske svrhe budući da je ona odnedavno legalizirana u Republici Hrvatskoj?

Potrebno je naglasiti kako konoplja nije učinkovita u liječenju multiple skleroze nego samo u ublažavanju njenih simptoma. U medicini se svaki lijek, da bi se stavio na tržište, mora prvo proći kliničko ispitivanje i za konoplju imamo puno kliničkih ispitivanja. Ispitivala se njezina uloga u progresiji bolesti, u smanjenju relapsa, smanjenim aktivnostima na magnetskoj rezonanci i nikada nije dokazana da je ona u tome učinkovita. Međutim, ona je učinkovita u ublažavanju simptoma bolesnika i to od vrlo teških simptoma kao što su spazmi, bolovi i povišen spasticitet što bolesnicima predstavlja veliki problem i ona je za to učinkovita i treba ju prepisivati samo odgovorno i samo kada je to indicirano a to su ove tri indikacije za multiplu sklerozu.

 

Kako liječnik obiteljske medicine može biti od pomoći pri prepoznavanju i liječenju bolesti?

Liječnik obiteljske medicine mora dobro znati uzeti neurološki status. Multipla skleroza je bolest koja se relativno jasno prezentira s gubitkom vida ili dvoslikama i sa živahnim refleksima te liječnik obiteljske medicine ako dobro zna uzeti neurološki status ne bi trebao propustiti rano dijagnosticirati multiple skleroze. Tako da mislim da  nije problem u velikog broja bolesnika i multiple skleroze vrlo lako dijagnosticirati na temelju simptoma i dobrog neurološkog pregleda te je tada takvog bolesnika najbolje uputiti odmah u specijalizirane centre koji se bave multiplom sklerozom.