Postavi pitanje

Pitanja i odgovori

Ukoliko odgovor na Vaša pitanja niste dobili u sklopu predavanja ovdje možete pronaći arhivu pitanja i odgovora.

Zadnja pitanja

Neurokirurgija

Po dolasku preporuci neukirurga sa hitne u Kbc Sestre milosr. nakon ct mozga (pudenz sustavi) upućena sam ambulantno obaviti MR mozga, pregled očne pozadine nakon čega se ponovno javiti na kontrolu. Gdje i kako se mogu u Zg naručiti na ove preglede?

Obje pretrage se mogu učiniti u istom KBC gdje ste pregledani (kao i u drugim zagrebačkim klinikama). Predbilježite se preko sustava naručivanja, u ovo doba najbolje elektronski.

prof. dr. sc. Ivana Pavlić Renar, dr. med. spec. internistica
11.08.2020.

Kategorije