"Bilo je pritisaka na liječnike i neosnovanih prijetnji!"

"Bilo je pritisaka na liječnike i neosnovanih prijetnji!"

Krešimir Luetić, predsjednik HLK o akciji "Hoću raditi zakonito" i drugim aktualnostima

06.03.2020. Autor: V. P.

Transkript je minimalno izmijenjen zbog lakšeg razumijevanja.
 
Jeste li zadovoljni odazivom na akciju „Hoću raditi zakonito“?
Akcija je završila prije nekoliko dana. U tijeku je dostava svih potpisanih izjava iz županija, iz podružnica prema središnjici i u narednim danima mi ćemo izaći s podacima. Ono što za sada mogu reći da se broj potpisanih izjava broji u tisućama i da su kolege u velikom broju pristupile akciji.
 
Kakve su povratne informacije liječnika s terena, je li bilo pritisaka?
U nekim zdravstvenim ustanovama kolege su doživjeli prikrivene prijetnje i upozorenja od nadređenih da se ne potpisuju takve izjave jer će onda doći do određenih konsekvenci kao što su primjerice ograničavanje korištenja godišnjih odmora, ne odlazak na stručni skup i sl. I na terenu i putem naših sredstava komuniciranja razuvjeravali smo kolege da te stvari jednostavno nisu točne i da samim time što usklade svoj rad sa zakonom ne smiju trpjeti nikakve štetne posljedice.
 
Koliko je blizu Zakon o plaćama liječnika?
Na Zakonu o plaćama liječnika, odnosno na njegovom afirmiranju radimo već nešto više od godinu dana. Ono što nas ohrabruje je da novi ministar prof. Vili Beroš i sam vidi zakon o statusnim pitanjima, ravnopravnom položaju pa i plaćama liječnika kao jedan od svojih prioriteta u ovom relativno kratkom mandatu koji mu je preostao. Nadamo se da će još za mandata ove Vlade taj zakon biti izglasan u Saboru.
 
Brine li Vas trend odlazaka liječnika iz Lijepe Naše?
Ono što u zadnje vrijeme komuniciramo je jedan zabrinjavajući trend, a to je eksponencijalan rast broja odlazaka najmlađih liječnika iz Republike Hrvatske u inozemstvo. To su kolege koji su direktno sa završenog fakulteta otišli van bez da su i jedan dan pokušali raditi u hrvatskom zdravstvenom sustavu. U tom segmentu liječništva bilježimo eksponencijalan rast. Komunicirali smo to i s premijerom da je to zabrinjavajuće jer ako u zadnje dvije godine imamo rast s 30 na 60 kolega koji su odmah nakon fakulteta otišli van, to je poruka i nama i društvu da mladi liječnici ne vide svoju budućnost u Hrvatskoj.
 
Gledate li na nastavak rada umirovljenih liječnika kao na pozitivnu ili negativnu praksu?
Više od 500 hrvatskih umirovljenih liječnika trenutno radi u hrvatskom zdravstvenom sustavu. To je velika brojka. Pozdravljam da bilo tko od umirovljenih liječnika tko se osjeća dovoljno psihofizički sposoban da ostane raditi. Zašto ne? Imamo vrhunske stručnjake koji su još u dobroj formi i mogu ostati raditi. Međutim, bazirati zdravstveni sustav na umirovljenim liječnicima – nažalost u nekim sredinama je to tako jer nema tko drugi – to je ono što nije dobro i to svakako nije dobar način planiranja ljudskih resursa.
 
Kakav je status liječnika u hrvatskom društvu?
Kad govorimo o statusu, reći ću samo tri sličice: pregovaranje o radnim i materijalnim pravima liječnika – bez liječnika – po tome je Hrvatska raritet u Europi. Prekršajno kažnjavanje i presude liječnicima zato što su radili prekovremeno, a to se dogodilo na brojnim prekršajnim sudovima, a oni rade prekovremeno da opstane sustav, je apsurdno samo po sebi. Treće, da bi dobili zarađenu plaću, tj. prekovremene sate, liječnici moraju tužiti svoju bolnicu – drugog načina nema da dobiju svoj zarađeni novac. Te tri stvari dovoljno govore koliko je apsurdan položaj liječnika u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

 

Za razmišljanja dr. Luetića o privatizaciji zdravstva, sankcijama za verbalne i fizičke napade na liječnike i smjeru u kojemu bi medicina trebala ići pogledajte video intervju