HZZO financira doktore medicine bez specijalizacije

HZZO financira doktore medicine bez specijalizacije

Cilj je je povećati zapošljavanje

20.01.2020. Autor: V.P.

HZZO na svojim stranicama obavijestio je da u cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske planiraju i nadalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga je donesena Odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom osnovom Javnog natječaja iz 2019. godine. U prijedlog Liste prvenstva uvršteno je 39 kandidata.

Naglašavaju da se također nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja i3. dijela Otvorenog javnog natječaja iz 2019. godine. Svi pristigli zahtjevi na oba javna natječaja zadovoljavaju formalne uvjete te je u sustav financiranja pripravničkog staža uvršten sveukupno 21 kandidat i to 15 doktora medicine, 2 magistra farmacije i 4 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a.